Breaking News

dạy ghép vần

Dạy tiếng Anh cho trẻ trên 3 tuổi theo phương pháp ghép vần phonics

ghep van

1. Phonics là gì? Phonics chính là ghép vần. Dạy các con phonics chính là dạy các con ghép vần để đọc các từ tiếng Anh. Khi các con biết các quy tắc cơ bản cuả phonics các con có thể nhìn chữ và giải mã ra cách đọc – tóm lại là cung giống chung ta học ghép vần ... Read More »